بزرگترین اجتماع کاربران یوتیوب فارسی زبان در جهان

  • آمار و آنالیز کانالرتبه بندی، تخمین درآمد، بازدید و... از امکانات دشبورد مسترتیوب است.
  • دسته بندی کاربران یوتیوبر فارسیکانال های فارسی در زمینه کاری خود را پیدا کرده و آنالیز کنید. مسترتیوب یوتیوبر های فارسی زبان را بر اساس دسته بندی تفکیک کرده است.
  • مقایسه کانال ها (به زودی)به زودی می‌توانید کانال های شهر مسترتیوب را با یکدیگر مقایسه کنید.