فرم اطلاعات تنظیم قرارداد

اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

لطفا اطلاعات هویتی و مالی خود را با دقت پر کنید، مبنای قرارداد و پرداخت، اطلاعات وارد شده در این فرم می باشد. ضمنا دقت کنید موارد خواسته شده را به صورت لاتین تکمیل کنید.
لطفا تصویر کامل کارت ملی یا پاسپورت را به صورت اسکن شده آپلود کنید